La Escuela - Horarios y Tarifas 2016/2017

Cartaz 1.png

 

LA ESCUELA

Desde 1990, Brincadeira imparte clases de baile, pandereta y canto, gaita y percusión tradicionales (tambor y bombo). Desde el curso 2005-2006 añadimos a nuestra oferta clases de acordeón, y desde el curso 2008-09 se imparten también tamén clases de indumentaria tradicional.

Todas las actividades tienen como destinatarias a personas de calquera edad que quieran iniciarse o mejorar sus conocimientos en cualquiera de estas disciplinas. A la escuela asisten actualmente más de 200 personas.

Una parte importante del material a partir del que se trabaja en las diferentes aulas de Brincadeira es aquel que los directores artísticos de las diferentes secciones de la asociación recuperan por todo el país. Continuamos desta manera con la labor de divulgación de nuestra tradición que el grupo considera un objetivo fundamental.

 

 

 

 

LOS PROFESORES Y PROFESORAS DE LA ESCUELA

(OS MESTRES E MESTRAS DA ESCOLA)

Pandeireta: Felisa Segade, Marita Giadáns e María Iglesias

Baile: Montse Rivera e Marcos Franqueira

Gaita e percusión: Xoán Porto, Marcos Varela e Alejandro Sanjiao

Acordeón: Marcos Varela

Indumentaria tradicional: Toño López

O prazo de matrícula abrangue do 12 ao 30 de setembro (ambos incluídos). As clases comezan o luns 3 de Outubro.

 

Baile:

Iniciación nenos: Martes 17:30/18:30 Montse Rivera

Medio nenos A: Martes 18:30/19:30 Montse Rivera

Medio nenos B: Martes 19:30/20:30 Montse Rivera

Iniciación adultos: Luns 19:30/20:30 Marcos Franqueira

Medio adultos: Luns 20:30/21:30 Marcos Franqueira

Perfeccionamento Adultos: Martes 20:30/21:30 Montse Rivera

Pandeireta:

Iniciación nenos : Xoves 18:30/19:30 María Iglesias

Nenos Medio: Xoves 18:00/18:30/19:30 Marita Giadáns

Iniciación adultos: Xoves 19:30/20:30 María Iglesias

Medio A: Martes 19:30/20:30 Marita Giadáns

Medio B: Martes 20:30/21:30 Marita Giadáns

Medio C: Xoves 20:30/21:30 María Iglesias

Perfeccionamento A: Xoves 19:30/20:30 Marita Giadáns

Perfeccionamento B: Mércores 18:30/19:30 Felisa Segade

Gaita:

Iniciación: Venres 18:00/19:00 Marcos Varela

Medio A: Luns 19:30/20:30 Marcos Varela

Medio B: Mércores 19:00/20:00 Marcos Varela

Nivel Avanzado: Mércores 20:00/21:00 Xoán Porto

Acordeón:

Luns 18:00/19:30 Marcos Varela

Percusión:

Mércores 18:00/19:00 Marcos Varela

Perfeccionamento: Mércores 19:30/20:30 Alejandro Sanjiao

Indumentaria tradicional:

Martes 18:30/19:30 Toño López

Acceso á clase de Gaita de Nivel Avanzado

A audición de selección para grupo avanzado das clases de gaita galega constará das seguintes probas: 1. Afinación de todos os elementos do instrumento co que se realizará a proba de interpretación. 2. Interpretación a primeira vista dunha partitura de dificultade media con ornamentación básica (mordentes, semitrinos, stacattos etc.). Será o mestre quen proporcione as partituras, escritas en Do ou en Re a elección d@ gaiteir@. No caso de gaiteir@s que aprenderan de oído, a proba de interpretación consistirá na repentización, por fragmentos, dunha peza de similares características interpretada polo mestre

cartaz sousa.jpg
TARIFAS

O pago da matrícula farase en efectivo (ou por transferencia), no momento da formalización desta. Tamén se abonará a cota do primeiro mes (outubro):

Importe: 30 eur

Exencións: - Os alumnos e alumnas están exentos de pagar matrícula se xa viñeron á escola o ano pasado e este curso asisten a dúas ou máis actividades.

- Se teñen 12 anos ou menos e os seus irmáns, pai ou nai asisten á escola tamén, só pagan unha matrícula.

- No caso de familias con varios membros asistindo a distintas actividades, aplicaranse os criterios anteriores por orde; é dicir, os antigos alumnos da mesma familia que asistades a 2 ou máis actividades non pagades matrícula e o resto pagarían só unha matrícula, pero pagaríana.

NOTA: poderase facer reserva de matrícula pola web pero a matrícula definitiva formalizarase no local da asociación, na medida do posible, entre os días 12 e 30 de setembro.

Cota mensual:

15 eur/mes

13 eur/mes (nen@s ata 12 anos inclusive)

Acordeón: 26 eur/mes

OLLO: as cotas pagaranse durante os meses de outubro a xuño, ambos inclusive

O primero mes (outubro) pagarase en efectivo ou por transferencia xunto coa matrícula.

Este ano ofertamos 3 formas de pagamento das cotas mensuais:

Opción principal: domiciliación bancaria: neste caso enviaremos un recibo mensual á conta do alumn@ en torno ao día 5 de cada mes. Precisamos que, no momento de formalizala matrícula, se nos aporte o IBAN da conta pola que se fará o pagamento.

Transferencia á conta de Brincadeira:

IBAN ES77 2080 0319 6130 4001 1447

Titular da conta: GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA

Efectivo: Realizarase por trimestres anticipados ao comezo dos meses de outubro, xaneiro e abril.

Data tope para o cobro en efectivo: día 10 dos meses indicados.

NOTA IMPORTANTE: Tamén se admitirá o pagamento único por todo o curso (ao comezo deste), aplicándose un desconto equivalente ao importe dunha mensualidade. Poderase realizar mediante recibo domiciliado, transferencia ou efectivo (preferiblemente as dúas primeiras).

Pulse aquí para inscribirse